Lista zwierząt chronionych w Polsce

W Unii Europejskiej obowiązują surowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt, a w Polsce jest 11 gatunków zwierząt, które należą do tej kategorii. Zwierzęta te są chronione, ponieważ są zagrożone wyginięciem z powodu polowań, wylesiania lub innych działań człowieka. Unia Europejska stara się chronić te zwierzęta poprzez regulowanie sezonów polowań, tworzenie rezerwatów przyrody i zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony przyrody.

Popularne zwierzęta chronione w Polsce

Niektóre ze zwierząt, które są chronione przez prawo UE w Polsce to:

Żubr


Żubr to największy ssak w Europie, który niegdyś przemierzał cały kontynent. Jednak z powodu polowań i utraty siedlisk, liczebność żubra zmalała, aż w 1927 roku wyginął na wolności. Dzięki programowi hodowli w niewoli, żubry zostały z powodzeniem przywrócone do środowiska naturalnego i obecnie w Europie żyje około 3000 osobników.

Ryś


Ryś euroazjatycki to średniej wielkości przedstawiciel rodziny kotów, który kiedyś miał ogromny zasięg w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Jednak z powodu nadmiernych polowań i utraty siedlisk, liczebność rysia gwałtownie spadła i obecnie wyginął on w niektórych częściach swojego dawnego zasięgu. W Polsce ryś występuje w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Norka


Norka europejska to mały ssak spokrewniony z łasicami i wydrami. Jest jednym z najbardziej zagrożonych ssaków w Europie z powodu utraty siedlisk i zanieczyszczenia wód. W Polsce norka występuje na kilku obszarach chronionych, w tym w województwie dolnośląskim i wielkopolskim
Chroniąc te zwierzęta, UE dąży do tego, aby nie wyginęły i jeszcze przez wiele lat były częścią różnorodnego ekosystemu Europy.

Dlaczego warto chronić zwierzęta zagrożone wyginięciem?

Zwierzęta zagrożone to takie gatunki, które są zagrożone wyginięciem. Ich populacje zmniejszyły się do tak niskiego poziomu, że wkrótce mogą już nie istnieć w środowisku naturalnym. Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy chronić zagrożone zwierzęta, w tym ich wartość dla nauki, gospodarki i naszego poczucia człowieczeństwa.

Każde zwierzę odgrywa ważną rolę w ekosystemie

Naukowcy wierzą, że wszystkie gatunki mają do odegrania ważną rolę w złożonej sieci życia na Ziemi. W miarę jak będziemy dowiadywać się więcej o świecie przyrody, może się okazać, że zagrożony gatunek ma wyjątkową zdolność do pomocy w rozwiązaniu problemu lub opracowaniu nowej technologii. Na przykład afrykański nosorożec czarny był kiedyś uważany za bezużyteczny, ponieważ nie miał znanych drapieżników i trudno było go udomowić. Jednak później naukowcy odkryli, że jego róg zawiera substancję, którą można wykorzystać do leczenia niektórych rodzajów raka. Gdybyśmy dopuścili do wyginięcia nosorożca czarnego, stracilibyśmy ten cenny surowiec.

Zwierzęta przyczyniają się do rozwoju gospodarki

Oprócz wartości naukowej, zagrożone zwierzęta przyczyniają się również do rozwoju gospodarki. Wielu ludzi na całym świecie utrzymuje się z polowań, rybołówstwa i turystyki. Jeśli pozwolimy na zniknięcie zagrożonych gatunków, stracimy nie tylko same zwierzęta, ale także miejsca pracy i środki do życia, które od nich zależą. W rzeczywistości szacuje się, że turystyka związana z dziką przyrodą generuje miliardy dolarów każdego roku.

Ochrona zwierząt prócz jej ważności jest po prostu słuszna

Wreszcie, ochrona zagrożonych zwierząt jest po prostu słuszną rzeczą do zrobienia. Jesteśmy zarządcami tej planety i jej mieszkańców, a naszym obowiązkiem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom możliwości korzystania z tych samych cudów natury, co my dzisiaj. Wymieranie jest wieczne, a kiedy gatunek zniknie, to zniknie na zawsze. Podejmując teraz działania na rzecz ochrony zagrożonych zwierząt, możemy pomóc zachować niesamowitą bioróżnorodność naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Avatar photo

Kamil Kajka

Kamil Kajka jest studentem Uniwersytetu Śląskiego i aspirującym copywriterem. Swoje prace publikował zarówno w znanych gazetach, takich jak Gazeta Wyborcza, jak i w gazetach regionalnych. Prawdziwą pasją Kamila jest jednak hodowla zwierząt - z powodzeniem hoduje wszystko, od królików, przez chomiki, po egzotyczne ptaki. W wolnym czasie lubi górskie wycieczki, a w sezonie zimowym narty. Kondycja fizyczna jest dla niego ważna. Jego motto to "w zdrowym ciele zdrowy duch". Rocznie czyta ponad 5o książek żeby doskonalić swój warsztat pisany.