Komornik Sądowy Rzeszów – co warto wiedzieć o jego usługach?

Powstawanie zobowiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi jest naturalnym procesem. W większości wypadków należności z różnych tytułów regulowane są terminowo lub z niewielkim tylko opóźnieniem. Problemem mogą być jednak nieuczciwi kontrahenci, którzy nie wykazują najmniejszego zamiaru dokonania płatności. W celu dochodzenia od nich roszczeń konieczne jest często wykorzystanie drogi sądowej oraz skorzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów, mających możliwość przymusowej egzekucji zobowiązań, takich jak na przykład  Komornik Sądowy Rzeszów.

Komornik Sądowy Rzeszów – podstawowe informacje na temat świadczonych usług

Usługi kancelarii komorniczej mogą być potrzebne w rozmaitych sytuacjach. W wielu wypadkach komornik postrzegany jest jako egzekutor wyroków sądowych, którego zadaniem jest przede wszystkim skuteczne odzyskiwanie należności od nierzetelnych osób i firm, które nie wykazują chęci, by uregulować je dobrowolnie. W rzeczy samej, jest to jedna z dziedzin, w których możliwe jest uzyskanie pomocy specjalisty tego typu. Warto jednak wiedzieć, że komornik jest przede wszystkim funkcjonariuszem państwowym, działającym w granicach prawa. Usługi, jakie świadczy Komornik Sądowy Rzeszów, obejmują więc również przewidzianych przepisami prawa czynności (np. sporządzanie spisów inwentarza, protokołów stanów faktycznych, organizacja i nadzór nad licytacjami, doręczanie dokumentów).

Co ważne, obecne regulacje prawne przewidują w wielu wypadkach możliwość wyboru kancelarii komorniczej prowadzącej czynności na rzecz wierzyciela. Warto więc zaufać specjaliście, jakim jest niewątpliwie Komornik Sądowy Rzeszów, jeżeli chcemy szybko i bezproblemowo wyegzekwować nasze należności od dłużników z Podkarpacia.

Komornik Sądowy Rzeszów – jak przebiega odzyskiwanie należności

Do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji wymagany jest zwykle wyrok sądowy z nadaną klauzulą wykonalności. Należy go – wraz z wnioskiem – dostarczyć do wybranej kancelarii komorniczej. Aby sam proces egzekucji był sprawny, ustawodawca wyposażył komorników w dostęp do szeregu narzędzi, często elektronicznych, które usprawniają ich pracę i wpływają znacząco na ściągalność zobowiązań. Komornik Sądowy może więc uzyskać bez problemów informacje np. o miejscu zatrudnienia danej osoby (z systemów informatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), prowadzonych na jej rzecz kontach osobistych i firmowych (z KIR Ognivo) czy o prowadzeniu działalności gospodarczej (z CEiDG). Wszystko to znacząco ułatwia odzyskiwanie należności przez kancelarię komorniczą.